lördag 20 juli 2024​

FlikBeskrivningÄndrad
#1 Bo i bostadsrätt 2007-06-28
#2 Kontakta styrelsen, Mötestillfällen, Motioner m.m 2014-05-05
#3 Styrelselista 2015-05-24
#4 IT ansvarig 2012-11-08
#5 Vaktmästare, Uppvärmning, Vatten, EL, Ventilation m.m 2007-06-28
#6 Avfallshantering 2012-12-03
#7 Vem svarar för underhållet 2012-11-18
#8 Årsredovisningar 2014-10-05
#9 Stadgar 2015-12-04
#10 Byggnationer 2007-06-28
#11 Motorvärmare 2007-06-28
#12 Rabatter 2012-11-19
#13 Försäkringar 2012-11-19
#14 Andrahandsuthyrning 2013-02-06
#15 Garageportarna 2014-04-03
#16 Dokument 2014-10-05

Bo i bostadsrätt

 

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostäder under nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtese av lägenhet får endast ske till den som är medlem i föreningen.

Redan på 1870-talet bildades bostadsrättsföreningar. Dessa var föregångare till dagens bostadsrättsföreningar. 1930 stiftades den första bostadsrättslagen och rätten till nyttjande under obegränsad tid slogs fast.

Bostadsrätten har alltså under många år varit en uppskattad och väl fungerande boendeform.

Eftersom nyttjanderätten gäller utan tidsbegränsning ger bostadsrätten ett starkt besittningsskydd jämfört med hyresrätten. En bostadsrättsinnehavare som följer föreningens stadgar och betalar sina avgifter i tid kan således inte bli uppsagd.

Vad innebär en bostadsrättsförening?

Trygghet i boendet

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att Du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar de gemensamma anläggningarna inom området. Du har ständig besittningsrätt till din lägenhet. Det betyder att Du inte kan bli uppsagd om Du sköter dina skyldigheter mot bostadsrättsföreningen. När Du överlåter din lägenhet har Du rätt att sälja den till vem Du vill. Överlåtelsen skall dock godkännas av styrelsen.

Medbestämmande

När Du förvärvat en bostadsrättslägenhet är Du också delägare i hela föreningens område. Det är bara Du och dina grannar som bestämmer över era lägenheter genom den styrelse som ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman.

Boende till självkostnadspris

Du som vill bo i en bostadsrättsförening betalar en insats för att få flytta in i lägenheten. "Hyran" för en bostadsrättslägenhet kallas årsavgift. Årsavgiften skall täcka din lägenhets andel av kostnaderana, t ex. räntor och amorteringar på lån samt drift och underhållskostnader. Eftersom medlemmarna i föreningen själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har Ni i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadespris.

Kontakt

 

Har du några frågor som du tycker att vi ska behandla i styrelsen kan du lämna ett skriftligt meddelande i någon av postlådorna som finns i varje entre till tvättstugorna, eller kan du uppsöka någon i styrelsen och lämna det personligen.

 

Motioner

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsen skall på sätt som anges i § 23 i stadgarna lämna meddelande i kallelsen till stämman om ärenden som anmälts i denna ordning.

Styrelselista

Tyvärr är inte Bopärmen anpassad för så här lågupplösning. Surfar du på en mobil eller platta så prova att flippa den till landscape format, annars besök med en dator.

Du kan ladda ner den i PDF format här

NamnBefattningAdressBostadMobil 
Ulla-Britt Adolfsson Ordförande Rosettvägen 21   070-689 75 65  
Svante Johansson Vice ordförande Rosettvägen 5 090-14 71 91 070-605 43 43  
Lars Stierman Sekreterare Rosettvägen 59   070-3228060  
Jonny Andersson Ledamot Rosettvägen 111   073-0582284  
Daniel Johansson Ledamot Rosettvägen 45  090-16 29 96    
Johan Bergström Riksb. ledamot    090-15 96 42      
STYRELSESUPPLEANTER        
Thomas Johansson Suppleant Rosettvägen 23   070-591 96 21  
Chatrin Nilsson Suppleant Rosettvägen 115    070-347 44 86  
Robin Sundin Suppleant Rosettvägen 87   070-216 55 01  
Andreas Nilsson Riksb. Suppleant   090-15 96 09    
PLUS-ANSVARIGA        
Robin Sundin Suppleant Rosettvägen 87   070-216 55 01  
Chatrin Nilsson Plusvärd Rosettvägen 115   070-347 44 86  
Thomas Johansson Plusvärd, Brandskyddsansvarig och Valberedning Rosettvägen 23   070-591 96 21  
Ulla-Britt Adolfsson Köansvarig hyreslägenheter Rosettvägen 21   070-689 75 65  
IT-ANSVARIG        
Daniel Johansson Ledamot Rosettvägen 45   090-16 29 96  
REVISORER        
KPMG Revisor Box 260 901 06 UMEÅ 090-18 07 00  
Mattias Rosdahl Revisor     070-249 03 25  
REVISORSUPPLEANT        
? Revisorsuppleant        
VALBEREDNING        
Catrine Nilsson Valberedning Rosettvägen 115   073-848 07 57  
Thomas Johansson Suppleant Rosettvägen 23   070-591 96 21  
ADMINISTRATION        
Riksbyggen Bostadsadm.   0771-860 860    
Britt Högberg Hyreskontrakt   090-15 96 15    

IT ansvarig

Föreningens IT-ansvarig hjälper dig med problem med som rör vår uppkoppling mot internet, felsökning i utrustning, om du har problem att komma igång med inställningar för e-post m.m

Hjälper dig även om du har problem med våra digitalboxar för kabel-tv.

Har du några frågor så skicka ett mail till mig

Kontaktuppgifter

Daniel Johansson

Rosettvägen 45

 

Epost

 

Du hittar mera information på våra leverantörers sidor.

Länk till Kabel-TV

Har du blidstörningar med Digitalboxen så finns det ett antal nya antennkablar, 5 och 10 m.

 

Länk till Bredband

Vaktmästare, Uppvärmning, Vatten, EL, Ventilation m.m

Värme och vatten ingår i avgiften för lägenheten, för hushållsel upprättat var och en ett eget kontrakt med en elleverantör.

 

Vaktmästare

Vi har anlitat Riksbyggen som fastighetsskötare.

I avtalet med Riksbyggen ingår bl a Gräs och kantklippning, Snöskottning och sandning framför gemensamma entréer, rensning av takrännor och mycket mer.

För ytterligare info om vad som ingår i avtalet, tag kontakt med styrelsen.

Felanmälan

Dygnet runt
0771-860 860
Anmälan Online

Uppvärminig

Uppvärmningen i föreningen sker med fjärrvärme. Undercentralen till fjärrvärmen finns i nedre röda pluset varifrån vaktmästaren ombesörjer styrning och reglering av temperatur.

Tappvarmvatten

Kommer i samma kulvertsystem som fjärrvärmen. Temperaturen ligger mellan 50-60 grader C.

EL

Alla lägenheter har egen mätning av elförbrukningen för hushållsel.

Ventilation

Alla lägenheter är utrustade med ett frånlufts aggregat av märket FläktWoods. Detta suger ut luft från badrum, toalett och kök via en växlare, samtidigt som den tillför sovrum och vardagsrum med förvärmd friskluft.

Lägenhetsinnehavaren rengör fettfilter en gång i månaden, till och från luftsfilter två gånger per år.

OVK besiktning sker var 3:e år.

Avfallshantering

recy

I våran förening sorterar vi våra sopor. Vi spar därmed på vår fina natur och sparar dessutom en slant själva genom mindre utgifter för sophanteringen. Men för att detta ska fungera är det viktigt att vi alla hjälps åt och verkligen sorterar våra sopor.

Regler för sortering

I våra soprum finns tre gröna sopkärl där hushållsavfall slängs. Till hushållsavfall räknas allt utom det vi kan sortera som papper, kartong, metall, hårdplast, glas, batterier och glödlampor.

Vi har även tre bruna kärl för matavfall, vid sorteringen av matavfallet ska endast de papperspåsar som fastigheten tilldelas från UMEVA användas, påfyllnad av papperspåsar sköter din plusvärd om. Frågor och svar om matavfall

Vi har ett antal blå sopkärl där förpackningar och papper sorteras. Två är till för pappersförpackningar (av kartong), två för papper (tidningar,reklam osv.), en för hårdplastförpackingar (ej frigolit ), en för metallförpackningar, en för färgat glas och en för ofärgat glas.

Vi har också några mindre tunnor för batterier, glödlampor och lysrör. Miljöfarligt avfall får absolut inte slängas i våra sopkärl. Dessa får man själv ta hand om och lämna på en miljöstation, t.ex. Statoil på Teg, eller till Gimonäs återvinningsstation.

Grovavfall skall lämnas till återvinningsstationen på Gimonäs.

Trädgårdsavfall har vi ett par ställen på området där man kan lämna. Dumpa inte trädgårdsavfall lite överallt, fråga istället din plusvärd var och hur detta sköts.

Tänk på att:

 • att hushållsavfallet i de gröna kärlen vägs och att vi får betala för varje kilo avfall som slängs här!
 • att platta till förpackningarna innan dom slängs!
 • att rengöra förpackningarna först!

Är du osäker på vad som kan slängas var eller har andra funderingar kring sopsorteringen kan du kontakta din plusvärd för mer information.

Broschyr om källsortering

Broschyr om matavfall

Underhåll

get('guest') == 0) { echo 'PDF icon'; } ?>

Vem svarar för underhållet

Är en mini folder som föreningen har köpt från Riksbyggen. Den finns även att läsa i entren till tvättstugan.

id==0) { // non-registered members echo "

Detta material har föreningen köpt och är inte tillgängligt för gäster.

Logga in för att få tillgång till länk.

"; } else { // registered members echo "

Länk.

"; } ?>

Proaktiv

Är en broschyr som föreningen köpt in som handlar om förebyggande underhåll, men även mycket fakta.

proaktivonline.se kan du ladda ner checklistor m.m om du vill.

OBS! broschyren får ej kastas eller tas med vid flytt.

Årsredovisningar

PDF icon

Årsredovisningarna är i pdf-format har du inte det ladda hem här.

De sista årens publicerade redovisningar är inte orginal utan dessa saknar underskrifter, kontakta styrelsen för att få orginalen som finns inscannade.

Stadgar

 

PDF icon

Stadgarna är antagna av Riksbyggens Bostadsrättsförening Röbäckshus nr 1

Det skedde vid ordinarie stämma 2015-04-15 och vid extra stämma 2015-05-15

Intygades av Ulla-Britt Nordström och Thomas Johansson, stadgarna har godkänts av Riksbyggen 2015-10-14.

Ladda hem stadgarna

Styrelsens förslag angående byggnationer

 

Efter ansökan hos styrelsen skall bostadsrättsinnehavarna kunna få tillstånd att bygga

 • altan
 • altanräcke
 • entrebro
 • friggebod
 • plank/vindskydd
 • spalje
 • skärmtak

Förutsättningarna för att få bygga är följande:

 • Att styrelsen lämnat skriftligt tillstånd
 • Att erforderligt bygglov och bygganmälan finns
 • Att byggnationen smälter in i omgivningen
 • Att närboende som kan påverkas av byggnationen har beretts tillfälle att avge yttrande
 • Att de skall finnas skiss över byggnationen
 • Att det skall utses en styrelseledamot som följer upp arbetet
 • Att alla kostnader ankommer på bostadsrättsinnehavaren

 

Efter ansökan hos styrelsen skall bostadsrättsinnehavarna även kunna få tillstånd att

 • sätta in nya fönster
 • bygga ut balkong
 • bygga inglasad altan

Förutsättningarna för att få bygga är följande:

 • Att styrelsen lämnat skriftligt tillstånd
 • Att erforderligt bygglov och bygganmälan finns
 • Att en av styrelsen godkänd byggledare följer arbetet från början till slut
 • Att byggnationen ej är skrymmande, skrymmande eller hindrande
 • Att byggnationen smälter in i omgivningen
 • Att närboende som kan påverkas av byggnationen har beretts tillfälle att avge yttrande
 • Att de skall finnas skiss över byggnationen
 • Att det skall utses en styrelseledamot som följer upp arbetet
 • Att alla kostnader ankommer på bostadsrättsinnehavaren

Dessutom skall en certifierad besikningsman godkänna byggnationen vid slutbesikning.

 

Slutligen skall följande gälla:

 • Tillbyggnationer av bostadsyta vid sidan av lägenheten skall ej tillåtas
 • Uppförande av staket skall ej tillåtas

/Styrelsen

Motorvärmare

 

Användarinstruktioner för våra motorvärmaruttag.

Manual

Rabatter

 

Riksbyggens medlemserbjudanden

Aktuella erbjudande hittar du på Riksbyggens sida.

Länk.

 

Lokala rabatter


Electrolux home

 • Björnvägen 15
 • 090-12 55 10
 • Har erbjudandet att boende i Riksbyggens bostadsrättsföreningar får köpa köksutrustning till avtalspriser, alltså mycket billigare än vanliga priser.


Flugger

 • Formvägen 8
 • 090-18 97 77
 • 20% rabatt på Flügger färg produkter, 20% rabatt på Fiona tapeter samt 10% rabatt på övriga tapeter och övrigt Flügger sortiment. Rabatten gäller på ordinarie butikspriser.

 

För att komma i åtnjutande av Riksbyggens erbjudanden ska du kunna "legitimera" dig med antingen en avgiftsavi, som inte är äldre än tre månader, eller aktuellt BoSpar-kontoutdrag från Riksbyggen.

Försäkringar

 

Bostadsrättstillägget i hemförsäkringen har föreningen tecknat för samtliga lägenheter.

Hemförsäkring ska alla teckna, även du som hyr i andra hand.

Är du nyinflyttad och har tecknat bostadsrättstillägget i din hemförsäkring kan du annullera det.

Andrahandsuthyrning

 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Styrelsens samtycke krävs dock inte

 • 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
 • 2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall dock genast underrättas om upplåtelsen.

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.

 

Infoblad

En ny lag gäller från och med den 1 februari 2013 vid uthyrning av egen bostad, på länken nedan har Riksbyggen upprättat ett informationsblad om den nya lagen. I bladet redogör dom även för under vilka förutsättningar man får upplåta sin bostadsrätt i andra hand.

Infoblad

Garageportarna

 

Kompletterande skötselanvisning

Porten skall normalt bara öppnas med motordrift.

Handtaget som finns monterat är bara till för att det skall gå att frikoppla motorn då detta kan behövas. Om motorn varit frikopplad återställer man genom att trycka på den gröna knappen på motorskenan. När motorn sedan körs söker den själv upp rätt läge och det hörs ett klick. Sedan går det att använda motorn precis som vanligt.

Portautomatiken är utrustad med ett klämskydd, vilket gör att det är viktigt att hålla rent där porten går ner mot golv. Är det för mycket t ex snö eller is så tolkar motorn det som ett hinder och vänder då och går upp ca 40 cm.

OBS! Vid byte eller uppsägning av garaget skall manualen och bättringsfärgen lämnas kvar i garaget. Manöverdosan och nyckeln lämnas till riksbyggen.

Färgen kan förvaras i garaget vintertid.

Manual garageportarna

Skötselråd garageportarna

Programerings guide av dosan till garageportarna

Garageportexperten

Portbolaget i Umeå AB, Spinnvägen 1, 903 61 Umeå

Tel: 090-12 06 20 E-post: umea@garageportexperten.se

garageportexperten

Dokument

 

NamnTypDatum
Information angående katter. PDF 2015-11-21