lördag 20 juli 2024​

Parkering

Parkering

 

Regler

Parkeringsregler i vårt område.

 

Gäster

För gäster till boende i vår förening finns gästparkeringar på varje plus.

Översiktskarta för P-platser på området.

 

Boende

På området har vi 54 st P-platser med motorvärmar stolpar. Kostnaden för en stolpe är 240kr i månaden, avgiften på stolparna debiteras 6 månader per år.

Det finns även 54 st kallgarage på området som man kan hyra. Kostnaden för garage är 320kr i månaden och det gäller under hela året.

 

För intresse anmälan kontakta:

 

Gårdarna

Vårt område mellan husen är endast till för gång- och cykeltrafik. Biltrafik är endast tillåten för lastning kortare stunder. Om du kör in tänk på att ambulans och brandkår ändå måste kunna komma fram vid behov!