söndag 23 juni 2024​

Skriven av Itansvarig - måndag, 13 juni 2016 10:22

GÅRDSSTÄDNING har nu gjorts i hela området och de påpekanden som vi som boende behöver åtgärda kommer att meddelas genom resp. plusvärd.
Som vanligt så gäller att föreningen tillhandahåller färg för målning av ytor på hus t.ex. knutbrädor, fönsterfoder och dörrar.

Färg till målning av övriga egna tillbyggnader eller staket bekostas av den boende.

Vi kommer att anlita en entreprenör för tvätt av angripna mögelfasader på grå plusset.

För att undvika mögelslag på fasader vill vi erinra om att planteringar direkt mot fasad är olämpligt med tanke på mögelangrepp – lämna minst 30 cm mellan fasad och plantering.

TRASIGA BRUNNSLOCK samt HÅL I ASFALTERING och runt planterade träd kommer att lagas av entreprenör som föreningen anlitar.

LEKSTUGA på övre röda kommer att repareras av de boende – kontaktperson är plusvärdarna där - så då kommer alla barn få en fin lekstuga!

LEKPLATSBESIKTNING är fackmannamässigt gjord av SGL och det fanns inga anmärkningar att göra på dessa inom vårt område.

HÄNGRÄNNOR – nu är bytet av hängrännor avslutat och slutbesiktning kommer att ske måndag 13 juni från kl. 13.00.

Påminnelse om att PARKERING av husvagnar, släpvagnar o liknande ej är tillåtet om man inte hyrt park.plats för detta eller högst 24 tim. på gästparkering.

VAKTMÄSTERIET kommer att vara bemannat under semestern med hjälp av praktikanter och ordinarie vaktmästare som alternerar under semesterperioden.

STYRELSEN har sitt nästa sammanträde tisdag den 9 augusti – men som vanligt kan du – vid akuta ärenden - alltid nå oss i styrelsen även under sommaren på tel. enl. styrelselista

Vi hoppas nu alla får en fin sommar och att vi tillsammans fortsätter att värna om vårt fina område!

Senast uppdaterad måndag, 13 juni 2016 10:22