måndag 27 maj 2024​

Skriven av Itansvarig - tisdag, 13 december 2016 07:06

Vid styrelsemötet den 6 DECEMBER togs bl.a. följande upp.

TVÄTTSTUGORNA har nu besiktigats av Norrvitt och vi kommer att se till att åtgärda de fel som framgår enligt besiktningen och ev. byt ut maskiner där så behövs och att allt detta kommer att ske snarast möjligt.

Vi kan även själva påverka maskinernas hållbarhet genom att t.ex. INTE ÖVERDOSERA tvätt- och sköljmedel, så rester blir kvar i maskinerna vilket gör att ledningarna täpps till.

SOPHANTERING Då kostnaderna för VA-avgifter och sophantering kommer att öka med 4% från januari 2017 vill vi påpeka vikten av att SOPSORTERA RÄTT för att undvika onödiga kostnader i framtiden.

SÄCKAR för julklappsemballage kommer att finnas vid soprummen i samband med julhelgen – se kommande anslag.

Inför kommande ÅRSSTÄMMA I VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING (någon gång i början av april – mer info senare) vill vi gärna få synpunkter från dig som bor här, gärna i form av en MOTION ställd till styrelsen och lämnad till ordförande eller annan medlem i styrelsen före den 31 januari 2017.
MOTIONERA – PÅVERKA – det krävs inte någon formell skrivelse, tag bara med det viktigaste, t.e.x. VAD vill jag med min skrivelse
VARFÖR tycker jag att det jag föreslår vore bra/viktigt
HUR kan saken genomföras/lösas! Det kanske du inte har klart svar på just nu men bra förslag löser vi tillsammans!

Du som även kan tänka dig att vara med i styrelsen har ju alla möjligheter att VARA MED OCH PÅVERKA.
Anmäl ditt intresse och ställ upp som kandidat inför årsstämman.


Styrelsen Brf. Röbäckshus 1
Önskar Er alla en GOD JUL

Senast uppdaterad tisdag, 13 december 2016 07:06